Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia - Gmina Borzęcin


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 12.05.2022 r. znak: GK-II.6620.81.1.2020.JW, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierającego się w jednostce ewidencyjnej 120201_2 Borzęcin Powiat brzeski, Województwo małopolskie, obejmującej obręby ewidencyjne: Bielcza, Borzęcin, Łęki, Przyborów oraz Waryś, opracowanego w związku z realizacją zamówienia publicznego, pn. Weryfikacja i poprawa jakości istniejącej bazy danych EGiB dla jednostki Borzęcin w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 12.05.2022 r.


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 20.12.2021 r. znak: GK-II.6620.81.1.2020.JW, o rozpoczęciu prac geodezyjnych, w związku z realizacją zamówienia publicznego, pn. Weryfikacja i poprawa jakości istniejącej bazy danych EGiB dla jednostki Borzęcin w ramach projektu „E- usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”, mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 120201_2 Borzęcin, obejmującej obręby: Bielcza, Borzęcin, Łęki, Przyborów, Waryś:
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 20.12.2021 r.

Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw