Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wzory formularzy i dokumentów dla wykonawców

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Informacja nt. wydruków map

Inwentaryzacja powykonawcza budynku z przyłączami

Inwentaryzacja powykonawcza sieci/przyłącza

Mapa do celów projektowych

Mapa do zasiedzenia (przykład)

Protokół wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych

Protokół przyjęcia granic nieruchomości

Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Skład operatu technicznego

Strona tytułowa operatu

Szkic polowy

Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Wniosek o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o aktualizację treści mapy ewidencyjnej w zakresie użytków

Wniosek o dostęp do e-usługi "Obsługa geodetów"

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych

Wniosek o zamieszczenie informacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego

Wniosek w sprawie rezygnacji z wykonania pracy geodezyjnej

Wykaz współrzędnych punktów granicznych

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku (w zakresie powierzchni)

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki

Wyniki analizy materiałów PZGiK

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości

Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw