Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia - Gmina Dębno


Informacja NR GK-II.6620.83.1.2020.KP Starosty Brzeskiego z dnia 16 września 2022 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków opracowanego dla obrębów ewidencyjnych: Biadoliny Szlacheckie, Dębno, Doły, Jastew, Jaworsko, Łoniowa, Łysa Góra, Maszkienice, Niedźwiedza, Perła, Porąbka Uszewska, Sufczyn, Wola Dębińska zawierających się w jednostce ewidencyjnej 120204_2 Dębno, powiat brzeski, województwo małopolskie.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 16.09.2022 r.


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 27.06.2022 znak: GK-II.6620.83.1.2020.KP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierającego się w jednostce ewidencyjnej: 120204_2 Dębno, Powiat brzeski, województwo małopolskie, opracowanego w związku z realizacją zamówienia publicznego, pn. Weryfikacja i poprawa jakości istniejącej bazy danych EGiB w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego".
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 27.06.2022 znak: GK-II.6620.83.1.2020.KP.


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 17.03.2022 r. znak: GK-II.6620.83.1.2020.KP, dotycząca prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Dębno.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 17.03.2022 r. znak: GK-II.6620.83.1.2020.KP.


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 20.12.2021 r. znak: GK-II.6620.83.1.2020.KP, o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z realizacją zamówienia publicznego, pn. Weryfikacja i poprawa jakości istniejącej bazy danych EGiB dla jednostki Dębno w ramach projektu „E- usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”, mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 120204_2 Dębno, obejmującej obręby ewidencyjne: Biadoliny Szlacheckie, Dębno, Doły, Jastew, Jaworsko, Łoniowa, Łysa Góra, Maszkienice, Niedźwiedza, Perła, Porąbka Uszewska, Sufczyn, Wola Dębińska.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 20.12.2021 r.

Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw