Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia - Gmina Iwkowa


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 12.05.2022 r. znak: GK-II.6620.85.1.2020.MP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierającego się w jednostce ewidencyjnej 120206_2 Iwkowa Powiat brzeski, województwo małopolskie, opracowanego w związku z realizacją zamówienia publicznego, pn. Weryfikacja i poprawa jakości istniejącej bazy danych EGiB dla jednostki Iwkowa w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 12.05.2022 r.


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 20.12.2021 r. znak: GK-II.6620.85.1.2020.MP, o rozpoczęciu prac geodezyjnych, w związku z realizacją zamówienia publicznego, pn. Weryfikacja i poprawa jakości istniejącej bazy danych EGiB dla jednostki Iwkowa w ramach projektu „E- usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”, mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 120206_2 Iwkowa, obejmującej obręb: Dobrociesz, Drużków Pusty, Grabie, Iwkowa, Kąty, Połom Mały, Porąbka Iwkowska, Wojakowa.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 20.12.2021 r.

Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw