Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia i informacje dotyczące pracy Wydziału

Informujemy, że od dnia 04.08.2021 r., w Punkcie Obsługi Klienta Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Brzesku udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, kopii map oraz innych materiałów, odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu kolejkowego.

Punkt Obsługi Klienta Wydziału Geodezji i Kartografii znajduje się na drugim piętrze budynku przy ul. Głowackiego 51. Od teraz wystarczy pobrać kwit z numerkiem z biletomatu znajdującego się na półpiętrze poniżej i czekać na swoją kolej.

Co istotne - w ramach uruchomionego systemu kolejkowego, aby uniknąć długiego nieraz oczekiwania, możliwe jest także wcześniejsze zarezerwowanie terminu osobistej wizyty w Punkcie Obsługi Klienta przez Internet na stronie: https://bezkolejki.eu/spbrzesko.

Zamawiane dokumenty udostępniane są, w miarę możliwości, na bieżąco, ale należy pamiętać, że muszą one zostać przygotowane przez pracowników, stąd czas oczekiwania może czasami się wydłużyć, w zależności od ilości i rodzaju zamówionych dokumentów. Więcej ogólnych informacji o udostępnianiu dokumentów oraz o opłatach można przeczytać TUTAJ.

Przypominamy również, że możliwe jest złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego oraz uiszczenie opłaty za zamówione dokumenty, elektronicznie (bez wychodzenia z domu) z wykorzystaniem Geoportalu Starostwa http://brzesko.geoportal2.pl/ w zakładce Udostępnianie map, wypisów, wyrysów... – więcej informacji o tym, jak złożyć wniosek elektronicznie znajdziesz: TUTAJ. Elektronicznie zamówione dokumenty można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą tradycyjną.


Przypominamy, że istnieje możliwość internetowego składania wniosków o wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego oraz o mapy zasadnicze i ewidencyjne oraz o inne materiały zasobu geodezyjnego, do czego zachęcamy.
Wniosek można złożyć elektronicznie  poprzez Geoportal Powiatu Brzeskiego (należy założyć konto użytkownika w zakładce – „UDOSTĘPNIANIE map, wypisów, wyrysów…”-  http://brzesko.geoportal2.pl/  i wypełnić e-wniosek w systemie) .    
W przypadku trudności krótką instrukcję i tutorial dot. internetowego złożenia wniosku przez Geoportal (https://brzesko.geoportal2.pl/map/mat/mat.php) można zobaczyć pod linkami: Czytaj więcej i Czytaj więcej.

W zakresie organizacji obsługi wniosków o udostępnienie wypisów, wyrysów, map i innych materiałów zasobu w Wydziale Geodezji i Kartografii informujemy, że:

  • złożenie wniosku w Wydziale oraz jego obsługa, odbywa się do godz. 1500 . Po godzinie 1500 wniosek należy złożyć na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Brzesku – na wniosku należy wpisać czytelnie dane do kontaktu: nr telefonu i adres e-mail, pod którym pracownik będzie kontaktował się z wnioskodawcą informując o naliczonej opłacie oraz terminie odbioru dokumentów (nieczytelne wpisanie danych do kontaktu skutkuje koniecznością informowania wnioskodawcy listownie-pocztą tradycyjną, co znacznie wydłuża załatwienie wniosku);
  • wzór wniosku o wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego lub wniosku o udostępnienie materiałów zasobu (mapy itp.) można pobrać (link): Czytaj więcej;
  • wypis z rejestru gruntów może uzyskać właściciel nieruchomości lub osoba posiadająca pełnomocnictwo właściciela w tym zakresie, a także osoby wymienione w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
  • wszystkie wnioski tzn. wnioski złożone osobiście, przesłane pocztą tradycyjną, przez e-PUAP i złożone internetowo przez geoportal2 załatwiane są wg kolejności wpływu do Urzędu. Odbiór dokumentów z wniosków złożonych internetowo, jest możliwy po przekazaniu przez pracownika informacji w komunikatorze o gotowości tych dokumentów do odbioru;
  • odbiór osobisty dokumentów opłaconych i przygotowanych do wydania odbywa się poza kolejnością;
  • nie ma możliwości przesłania wniosku na e-mail, chyba że wniosek zostanie podpisany elektronicznym podpisem przez wnioskodawcę;
  • płatności:

— na miejscu w Wydziale istnieje możliwość uiszczenia opłaty za zamówione dokumenty kartą płatniczą;
— kasa w Urzędzie jest nieczynna, opłata przelewem lub gotówką jest możliwa w czynnych punktach kasowych lub bankach na terenie miasta Brzeska. Dla wniosków złożonych w formie papierowej – osobiście lub pocztą, opłata jest naliczana przez pracownika na podstawie danych zawartych we wniosku, brak jest możliwości naliczenia opłaty przed złożeniem wniosku;
— opłatę za dokumenty zamówione internetowo dokonuje się w ramach założonego konta użytkownika funkcją „zapłać” (jak w sklepach internetowych) po naliczeniu opłaty przez pracownika Wydziału ( w przypadku gdy opłata nie jest naliczana automatycznie przez system – np. wypisy i wyrysy);
— przy załączeniu do wniosku pełnomocnictwa, ewentualna opłata za pełnomocnictwo jest wnoszona na konto Urzędu Miasta Brzeska - kasa w budynku Urzędu Miasta Brzeska przy ul. Głowackiego 51 jest nieczynna, nie jest możliwe uiszczenie tej opłaty w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Starostwa – w takim przypadku konieczne będzie uiszczenie opłaty w dostępnych punktach bankowych poza budynkiem Urzędu (w przypadku wniosku złożonego internetowo pracownik podczas jego rozpatrywania poinformuje o konieczności wniesienia opłaty za pełnomocnictwo, opłatę można dokonać przelewem i załączyć wygenerowany plik potwierdzenia dokonania opłaty do e-wniosku);
— dokumenty wydawane są po uiszczeniu opłaty.                                                               

Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw