Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 06.05.2021 r., znak: GK-II.6620.75.5.2019.KC, GK-II.6620.75.6.2019.KC.

2021-05-06 12:16

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 06.05.2021 r., znak: GK-II.6620.75.5.2019.KC, GK-II.6620.75.6.2019.KC:
I. O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji gruntów, obejmującego obręby ewidencyjne: OKOCIM, JASIEŃ, zawierające się w jednostce ewidencyjnej 120202_5 Brzesko - obszar wiejski, Powiat brzeski, Województwo małopolskie – sporządzonego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej 120202_5 Brzesko - obszar wiejski, na okres czternastu dni, od dnia 24.05.2021 r. do dnia 07.06.2021 r., w godzinach: 7.30 – 15.30, w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ulicy Głowackiego 51, Wydział Geodezji i Kartografii, II piętro, pok. 209. W okresie wyłożenia projektu ustalenia klasyfikacji zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu ewentualne zastrzeżenia.
II. O możliwości zapoznania się z całością dokumentacji z ustalenia klasyfikacji, w okresie siedmiu dni, od dnia 08.06.2021 r. do dnia 14.06.2021 r. – w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ulicy Głowackiego 51, Wydział Geodezji i Kartografii, II piętro, pok. 209.
III. Tutejszy organ będzie zawiadamiał o decyzjach i innych czynnościach, w formie obwieszczenia zamieszczonego na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku – ul. Głowackiego 51, w siedzibie Urzędu Gminy Brzesko – ul. Głowackiego 51, w miejscowościach Jasień oraz Okocim, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Brzesku – adres: www.bip.malopolska.pl/spbrzesko.
Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 06.05.2021 r.

59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw