Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Aktualności

2023-09-28 14:35

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 28 września 2023 r., Nr GK-I.6640.4.1.2022.

Informacja dotyczy utworzenia powiatowej bazy GESUT.


2023-08-14 13:59

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 10.08.2023 r. znak: GK-II.661.4.2011.GD.

Zawiadomienie dotyczy przeprowadzenia na gruntach wsi Sterkowiec gmina Brzesko, czynności okazania stabilizacji punktów granicznych projektu scalenia.


2023-08-03 07:56

Stanowisko Głównego Geodety Kraju dotyczące art. 28b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zawarte w Informatorze Głównego Geodety Kraju, Wydanie 5 – lipiec 2023.

Stanowisko dotyczy przedstawiania propozycji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na planie sytuacyjnym, sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.


2023-07-06 08:58

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 03.07.2023 r. znak: GK-II.6017.2.2010.EW.

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego informujące o terminie objęcia w posiadanie przez Uczestników scalenia, działek w stanie poscaleniowym, wydzielonych w ramach prac scaleniowych dotyczących gruntów położonych w części obrębu ewidencyjnego Brzesko.


2023-06-20 14:14

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 16.06.2023 r. znak: GK II.661.2.2011.GD

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego informujące o terminie objęcia w posiadanie przez Uczestników scalenia, działek w stanie poscaleniowym, wydzielonych w ramach prac scaleniowych dotyczących gruntów położonych w części obrębu ewidencyjnego Szczepanów gmina Brzesko


2023-06-20 11:46

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 16.06.2023 r. znak: GK II.661.4.2011.GD

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego informujące o terminie objęcia w posiadanie przez Uczestników scalenia, działek w stanie poscaleniowym, wydzielonych w ramach prac scaleniowych dotyczących gruntów położonych w części obrębu ewidencyjnego Sterkowiec gmina Brzesko.


2023-06-20 11:41

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 16.06.2023 r. znak: GK II.661.3.2011.GD

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego informujące o terminie objęcia w posiadanie przez Uczestników scalenia, działek w stanie poscaleniowym, wydzielonych w ramach prac scaleniowych dotyczących gruntów położonych w części obrębu ewidencyjnego Wokowice gmina Brzesko.


2023-05-15 11:46

Pismo Głównego Geodety Kraju z dnia 09.05.2023 r., znak: KN-EGIB.405.7.2023.

Pismo dotyczy zmiany zasad zawiadamiania podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.


2023-01-30 14:31

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 27.01.2023 r., znak: GK-II.661.2.2014.GD.

Zawiadomienie dotyczy: czynności okazania stabilizacji punktów granicznych projektu scalenia, sporządzonego w ramach operacji pn. „Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie gmina Szczurowa”.


2022-11-21 09:33

Informacja Starosty Brzeskiego

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 21.11.2022 r. znak: GK-II.661.4.2011.GD, dotycząca wydania decyzji z dnia 14.11.2022 r. znak: GK-II.661.4.2011.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Sterkowiec gmina Brzesko, oraz dotycząca możliwości zapoznania się z przedmiotową decyzją i aktami sprawy.


59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw