Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Aktualności

2023-05-15 11:46

Pismo Głównego Geodety Kraju z dnia 09.05.2023 r., znak: KN-EGIB.405.7.2023.

Pismo dotyczy zmiany zasad zawiadamiania podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.


2023-01-30 14:31

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 27.01.2023 r., znak: GK-II.661.2.2014.GD.

Zawiadomienie dotyczy: czynności okazania stabilizacji punktów granicznych projektu scalenia, sporządzonego w ramach operacji pn. „Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie gmina Szczurowa”.


2022-11-21 09:33

Informacja Starosty Brzeskiego

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 21.11.2022 r. znak: GK-II.661.4.2011.GD, dotycząca wydania decyzji z dnia 14.11.2022 r. znak: GK-II.661.4.2011.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Sterkowiec gmina Brzesko, oraz dotycząca możliwości zapoznania się z przedmiotową decyzją i aktami sprawy.


2022-09-23 13:19

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 23.09.2022 r. znak: GK-II.661.2.2014.GD

Informacja m.in. o wydaniu decyzji z dnia 23.09.2022 r., znak: GK-II.661.2.2014.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Strzelce Wielkie gmina Szczurowa.


2022-09-09 11:17

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 09.09.2022 r. znak: GK II.661.4.2011.GD.

Dotyczy: scalenia gruntów części wsi Sterkowiec, gmina Brzesko,


2022-07-20 14:46

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 18.07.2022 r. znak: GK-II.661.2.2014.GD.

Zawiadomienie dotyczy scalenia gruntów wsi Strzelce Wielkie gmina Szczurowa.


2022-07-06 09:25

Informacja Starosty Brzeskiego

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 27.06.2022 znak: GK-II.6620.83.1.2020.KP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierającego się w jednostce ewidencyjnej: 120204_2 Dębno.


2022-07-06 08:39

Informacja Starosty Brzeskiego

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 27.06.2022 r., znak: GK-II.6620.82.1.2020.JW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów operatów opisowo – kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierających się w jednostkach ewidencyjnych: 120203_5 Czchów obszar wiejski.


2022-05-13 14:15

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 12.05.2022 r. znak: GK-II.6620.81.1.2020.JW.

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierającego się w jednostce ewidencyjnej 120201_2 Borzęcin.


2022-05-13 14:03

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 12.05.2022 r. znak: GK-II.6620.85.1.2020.MP.

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierającego się w jednostce ewidencyjnej 120206_2 Iwkowa.


59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw