Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Stanowisko Głównego Geodety Kraju dotyczące art. 28b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zawarte w Informatorze Głównego Geodety Kraju, Wydanie 5 – lipiec 2023.

2023-08-03 07:56

Stanowisko Głównego Geodety Kraju, dotyczące art. 28b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne, zawarte w Informatorze Głównego Geodety Kraju, Wydanie 5 – lipiec 2023, dotyczące przedstawiania propozycji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na planie sytuacyjnym, sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
Treść stanowiska:
Mapa do celów projektowych a aktualna mapa zasadnicza.

Pełna treść Informatora Głównego Geodety Kraju dostępna na stronie https://www.gov.pl/web/gugik/wydanie-5--lipiec-2023

59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw