Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Aktualności

2021-10-29 12:59

Informacja Nr GK-II.6620.80.1.2021.MS Starosty Brzeskiego z dnia 29 października 2021 r.

Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, opracowanej dla obrębu ewidencyjnego Strzelce Wielkie, zawierającego się w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.


2021-10-21 13:16

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 21.10.2021 r. znak: GK-II.661.3.2011.GD.

Informacja dotycząca wydania decyzji z dnia 14.10.2021 r. znak: GK-II.661.3.2011.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Wokowice, oraz dotycząca możliwości zapoznania się z przedmiotową decyzją i aktami sprawy znak: GK-II.661.3.2011.


2021-10-15 14:42

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 15.10.2021 r. znak: GK-II.6620.75.10.2020.KP.

Zawiadomienie dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, oraz aktualizacji użytków gruntowych – opracowanego dla obrębów ewidencyjnych: Jadowniki, Mokrzyska-Bucze, Sterkowiec, Wokowice w jednostce ewidencyjnej 120202_5 Brzesko - obszar wiejski.


2021-09-24 11:26

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 23.09.2021 r. znak: GK-II.661.3.2011.GD.

Zawiadomienie o zebraniu Uczestników scalenia gruntów wsi Wokowice gmina Brzesko, na którym nastąpi odczytanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.


2021-09-17 15:10

Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 17.09.2021 r., znak: GK-II.6620.75.5.2019.KP.

Decyzja dotyczy ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie Jasień gmina Brzesko.


2021-09-17 14:57

Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 17.09.2021 r., znak: GK-II.6620.75.6.2019.KP.

Decyzja dotyczy ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie Okocim gmina Brzesko.


2021-09-14 14:00

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 14.09.2021 r., znak: GK-II.6620.80.1.2021.EW.

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków, obejmującej obręb ewidencyjny Strzelce Wielkie gmina Szczurowa.


2021-09-10 09:29

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 07.09.2021 r., znak: GK-II.6620.75.9.2019.KK.

Zawiadomienie dotyczy ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Poręba Spytkowska gmina Brzesko.


2021-08-04 14:29

Informacja Nr GK-II.6620.84.1.2017.KC Starosty Brzeskiego.

Informacja w sprawie modernizacji operatów ewidencji gruntów i budynków opracowanych dla obrębów ewidencyjnych: Mokrzyska-Bucze i Szczepanów zawierających się w jednostce ewidencyjnej 120202_5 Brzesko - obszar wiejski, powiat brzeski, województwo małopolskie.


2021-08-04 13:51

System kolejkowy w Punkcie Obsługi Klienta Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Brzesku.

Od dnia 04.08.2021 r., w Punkcie Obsługi Klienta Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Brzesku udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, kopii map oraz innych materiałów, odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu kolejkowego. Punkt Obsługi Klienta Wydziału Geodezji i Kartografii znajduje się na drugim piętrze budynku przy ul. Głowackiego 51. Od terazwysta...


59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw