Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 21.10.2021 r. znak: GK-II.661.3.2011.GD.

2021-10-21 13:16

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 21.10.2021 r., znak: GK-II.661.3.2021.GD dotycząca wydania decyzji z dnia 14.10.2021 r. znak: GK-II.661.3.2011.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Wokowice, oraz dotycząca możliwości zapoznania się z przedmiotową decyzją i aktami sprawy znak: GK-II.661.3.2011.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 21.10.2021 r.

59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw