Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 20.12.2021 r. znak: GK-II.6620.81.1.2020.JW.

2022-01-24 12:04

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 20.12.2021 r. znak: GK-II.6620.81.1.2020.JW, o rozpoczęciu prac geodezyjnych, w związku z realizacją zamówienia publicznego, pn. Weryfikacja i poprawa jakości istniejącej bazy danych EGiB dla jednostki Borzęcin w ramach projektu „E- usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”, mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 120201_2 Borzęcin, obejmującej obręby: Bielcza, Borzęcin, Łęki, Przyborów, Waryś:
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 20.12.2021 r.

59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw