Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 20.12.2021 r. znak: GK-II.6620.83.1.2020.KP.

2022-01-24 12:29

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 20.12.2021 r. znak: GK-II.6620.83.1.2020.KP, o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z realizacją zamówienia publicznego, pn. Weryfikacja i poprawa jakości istniejącej bazy danych EGiB dla jednostki Dębno w ramach projektu „E- usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”, mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 120204_2 Dębno, obejmującej obręby ewidencyjne: Biadoliny Szlacheckie, Dębno, Doły, Jastew, Jaworsko, Łoniowa, Łysa Góra, Maszkienice, Niedźwiedza, Perła, Porąbka Uszewska, Sufczyn, Wola Dębińska.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 20.12.2021 r.

59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw