Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 12.05.2022 r. znak: GK-II.6620.85.1.2020.MP.

2022-05-13 14:03

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 12.05.2022 r. znak: GK-II.6620.85.1.2020.MP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierającego się w jednostce ewidencyjnej 120206_2 Iwkowa Powiat brzeski, województwo małopolskie, opracowanego w związku z realizacją zamówienia publicznego, pn. Weryfikacja i poprawa jakości istniejącej bazy danych EGiB dla jednostki Iwkowa w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 12.05.2022 r.

59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw