Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Informacja Starosty Brzeskiego

2022-07-06 08:39

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 27.06.2022 r., znak: GK-II.6620.82.1.2020.JW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów operatów opisowo – kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierających się w jednostkach ewidencyjnych: 120203_5 Czchów obszar wiejski, Powiat brzeski, województwo małopolskie, opracowanych w związku z realizacją zamówienia publicznego, pn. Weryfikacja i poprawa jakości istniejącej bazy danych EGiB w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 27.06.2022 r., znak: GK-II.6620.82.1.2020.JW.

59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw