Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Informacja Starosty Brzeskiego

2022-07-06 09:25

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 27.06.2022 r. znak: GK-II.6620.83.1.2020.KP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierającego się w jednostce ewidencyjnej: 120204_2 Dębno, Powiat brzeski, województwo małopolskie, opracowanego w związku z realizacją zamówienia publicznego, pn. Weryfikacja i poprawa jakości istniejącej bazy danych EGiB w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego".
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 27.06.2022 znak: GK-II.6620.83.1.2020.KP.

59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw