Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 18.07.2022 r. znak: GK-II.661.2.2014.GD.

2022-07-20 14:46

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 18.07.2022 r. znak: GK‑II.661.2.2014.GD, informujące o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, zgromadzonych w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w obrębie ewidencyjnym Strzelce Wielkie gmina Szczurowa oraz o  możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie: od 17.08.2022 r. do 25.08.2022 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, w Wydziale Geodezji i Kartografii.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia: 18.07.2022 r.

59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw