Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 09.09.2022 r. znak: GK II.661.4.2011.GD.

2022-09-09 11:17

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 09.09.2022 r. znak: GK‑II.661.4.2011.GD, informujące o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, zgromadzonych w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w obrębie ewidencyjnym Sterkowiec gmina Brzesko oraz o  możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie: od 29.09.2022 r. do 07.10.2022 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie z dnia 09.09.2022 r.

59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw