Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 20.12.2021 r. znak: GK-II.6620.82.1.2020.JW.

2022-01-24 12:18

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 20.12.2021 r. znak: GK-II.6620.82.1.2020.JW, o rozpoczęciu prac geodezyjnych, w związku z realizacją zamówienia publicznego, pn. Weryfikacja i poprawa jakości istniejącej bazy danych EGiB dla jednostki Czchów – obszar wiejski w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”, mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 120203_5 Czchów – obszar wiejski, obejmującej obręby ewidencyjne: Będzieszyna, Biskupice Melsztyńskie, Jurków, Piaski Drużków, Tworkowa, Tymowa, Wytrzyszczka, Złota, Domoslawice.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 20.12.2021 r.

59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw